CZ.1.07/2.3.00/09.0209

V rámci 4. mezinárodní studentská konference plné barev proběhnou ve čtvrtek 18. dubna 2013 v 18 hodin dva workshopy zaměřené na biomechanickou analýzu pohybu s následujícími názvy:

  • 3D kinematická analýza a dynamická plantografie
  • Izokinetická dynamometrie

Hlavní menu

Náhled fotogalerie

Kineziologie nohy PDF Tisk Email

Účastníci přednášek spadající do cílové skupiny obdrží monografii Kineziologie nohy, autorů Ivan Vařeka a Renata Vařeková.

 

Kineziologie_nohy1 Kineziologie_nohy2 Kineziologie_nohy3

 

MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

MUDr. Renata Vařeková, Ph.D.

 

Kineziologie nohy

 

Publikace je určena pro rehabilitační a tělovýchovné lékaře, ortopedy, fyzioterapeuty, protetiky, biomechaniky a anatomy

 

Oponenti:   prof. MUDr. Miroslav Holibka, DrSc.
doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
Výkonný redaktor: prof. MUDr. Miroslav Janura, Dr.
Odpovědná redaktorka: Mgr. Lucie Loutocká
Technická redakce: MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
Návrh obálky: Jiří Jurečka

 

Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8. 771 47 Olomouc

http://www.upol.cz/vup

 

Olomouc 2009

Ediční řada – Monografie

ISBN 978-80-244-2432-3

 

Recenzi na monografii od doc. MUDr. Ivo Maříka, CSc. najdete na str. 141.

 

Tato publikace byla vydána v rámci projektu „Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu“ reg. číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0209. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Obsah

1   Funkční anatomie nohy 9
1.1 Anatomické a funkční dělení nohy 9
1.2 Terminologie 10
1.3 Funkce kloubů nohy 14
1.3.1 Otevřené a uzavřené řetězce 15
1.3.2 Rozsahy pohybů 16
1.3.3 Hlezenní kloub 18
1.3.4 Subtalární kloub 20
1.3.5 Transverzotarzální kloub 24
1.3.6 Komplexní pohyb zánártních kloubů 27
1.3.7 Klouby předního tarzu 28
1.3.8 Tarzometatarzální kloub 28
1.3.9 Metatarzofalangeální klouby 29
1.3.10 Interfalangeální klouby 30
1.3.11 Funkční vztahy kloubů dolní končetiny 30
1.3.12 Hyperpronační syndrom 32
1.3.13 Plantární aponeuróza 33
1.3.14 Subkutánní vazivově-tuková vrstva 34
1.4 Funkce svalů nohy 34
1.4.1 Přední skupina bérce 34
1.4.2 Laterální skupina bérce 36
1.4.3 Dorzální skupina bérce 37
1.4.4 Svaly dorza nohy 40
1.4.5 Plantární svaly 40
1.4.6 Poutka šlach hlezna 41
2 Nožní klenba a posturální funkce nohy 43
2.1 Posturální funkce nohy 43
2.2 Nožní klenba 43
3 Dynamická funkce nohy při chůzi 51
3.1 Kinematika krokového cyklu 51
3.1.1 Oporná fáze 52
3.1.2 Švihová fáze 56
3.2   Kinetika krokového cyklu 56
3.2.1 Hlezno a noha 59
3.2.2 Kolenní kloub 60
3.2.3 Kyčelní kloub 61
4 Typologie nohy 65
4.1   „Antropologické“ typy nohy 65
4.1.1 Egyptská noha 65
4.1.2 Řecká noha 66
4.1.3 Polynéská noha 67
4.1.4 Význam antropologické typologie nohy 67
4.2 Klasická klinická typologie nohy 67
4.2.1 Plochá noha 67
4.2.2 Vysoká noha 68
4.2.3 Význam klasické klinické typologie nohy 68
4.3   Funkční typologie nohy 69
4.3.1 Varózní zánoží 71
4.3.2 Valgózní zánoží 74
4.3.3 Varózní předonoží 75
4.3.4 Valgózní předonoží 79
4.3.5 Pes equinus 86
4.3.6 Výška nožní klenby u funkčních subtypů nohy 88
4.3.7 Výskyt funkčních typů a subtypů nohy u mužů a žen 98
4.3.8 Význam Rootovy klinické funkční typologie nohy a nové klinické typologie a modely funkce nohy 102
5 Možnosti přístrojové analýzy funkce nohy 107
6 Souhrn 111
7 Summary 115
8 Appendix 119
8.1 Posturální stabilita 119
8.2 Ontogeneze nohy 122
8.2.1 Vývoj postavení dolní končetiny 122
8.2.2 Vývoj skeletu nohy 123
8.2.3 Vývoj kloubů nohy 123
8.2.4 Svalstvo 124
8.2.5 Další vývoj nohy po narození 124
8.3 Fylogeneze nohy 127
8.4 Ontogeneze chůze 131
9 Obrazová příloha 139
10 Seznam literatury 167
11 Rejstřík 181

 

 

Archív akcí

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu, 2009-2012
CZ.1.07/2.3.00/09.0209