CZ.1.07/2.3.00/09.0209

V rámci 4. mezinárodní studentská konference plné barev proběhnou ve čtvrtek 18. dubna 2013 v 18 hodin dva workshopy zaměřené na biomechanickou analýzu pohybu s následujícími názvy:

  • 3D kinematická analýza a dynamická plantografie
  • Izokinetická dynamometrie

Hlavní menu

Náhled fotogalerie

O projektu PDF Tisk EmailŘada pracovišť  v České republice v posledních letech získala moderní přístrojové vybavení pro biomechanickou diagnostiku lidského pohybu, které výrazně zvyšuje jejich výzkumný potenciál a jejich možnosti zapojení  do vědecké spolupráce  na národní a mezinárodní úrovni. Kvalitní a plnohodnotné využití těchto systémů vyžaduje dobrou znalost jejich obsluhy, předností při získání a zpracování dat, ale také limitů, které je nutné brát v úvahu při následné interpretaci. Neméně důležité je také získání přehledu o výsledcích výzkumů, ve kterých byly tyto přístroje využity na jiných pracovištích.


Cílem projektu je prohloubení teoretických znalostí a  praktických dovedností při využití vybraných přístrojů pro biomechanickou diagnostiku pohybu u pracovníků vysokých škol a dalších institucí zabývajících se vědou a výzkumem v oblasti biomechaniky nebo v příbuzných oborech, pro které jsou biomechanické poznatky nezbytné při komplexním řešení problémů.

  

Projekt není primárně zaměřen pouze na pracovníky zabývající se přímo biomechanikou, ale na všechny odborníky, kteří v rámci svého výzkumu řeší úkoly využívající přístroje pro biomechanickou diagnostiku a pochopení principů jejich funkce jim umožní lépe formulovat požadavky na průběh měření a především správně interpretovat získaná data.

Zapojení do projektu by také mělo vést k vytvoření multidisciplinárních týmů, které jsou nezbytné pro kvalitní řešení úloh v této oblasti.


Projekt zahrnuje tři oblasti sofistikované biomechanické diagnostiky:

 dynamickou plantografii,

 3D kinematickou analýzu

 isokonetickou dynamometrii.

  

V praktické části budou pro řešení úloh využívány systémy Footscan (RSscan, Olen, Belgium), Vicon MX (Vicon Motion Systems, OxfordMetricsGroup, London, Great Britain) a IsoMed2000 (D. & R. Ferstl GmbH, Hemau, Germany).


V první fázi projektu proběhnou úvodní přednášky k dané problematice, které budou realizovány na vybraných pracovištích v České republice. V další etapě budou následovat semináře a workshopy na pracovišti katedry biomechaniky Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Zde také budou mít zájemci o získání hlubších znalostí a praktických dovedností možnost absolvovat krátké stáže.

  

Účast na všech těchto aktivitách je dobrovolná a zdarma, účastnící naopak obdrží různou formu materiální podpory.

  

Další informace můžete získat na těchto webových stránkách, kde se také můžete zapojit do diskuze a přispět vlastními znalostmi, poznatky a návrhy případných změn.

  

Vaše  dotazy rádi zodpoví členové projektového týmu.


Zveme Vás tímto k účasti na aktivitách pořádaných v rámci tohoto projektu a doufáme, že budou přínosem pro Vaši další vědeckou a odbornou práci.


 

Archív akcí

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu, 2009-2012
CZ.1.07/2.3.00/09.0209